《PLC 系統》試卷—— 利用系統功能塊設計出偶分頻器與奇分頻器
           2022-02-07 來源:網絡或本站原創

                                考生號                         

           設備號                               

            

            

           系統控制要求:

           分頻器:

           利用系統功能塊設計出偶分頻器與奇分頻器。

            

           1、按控制要求繪制程序框圖。(20分)

           2、編寫系統控制程序。(20分)

           3、高度系統程序和機電元件使其正確、可靠工作。(40分)

           4、系統故障排查。(20分)

            

           程序:

           偶分頻:

           OB100

           奇分頻:

           OB100

             

           广东11选5